Trải Nghiệm 7 Ngày KHÔNG MẤT PHÍ

Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Thử Thách 6 Ngày 6 Đêm Xây Dựng Cỗ Máy Bán Hàng Tự Động
  × 1
50.000 
Tạm tính 50.000 
Tổng 50.000 
  • Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
    Số tài khoản: 901.777.7777
    Tên chủ tài khoản: Trần Khoa Nguyên
    Lưu ý ghi nội dung chính xác: Số Điện thoại Của Bạn_Họ và Tên_6 Ngày
    Lưu Ý: Chọn chuyển khoản nhanh để được duyệt ngay

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để xử lý đơn hàng, tăng trải nghiệm sử dụng website, và cho các mục đích cụ thể khác đã được mô tả trong chính sách riêng tư của chúng tôi.

Copyright © 2024 Aditi. All rights reserved.

Điều Khoản Sử Dụng | Chính Sách Bảo Mật | Chính Sách Thanh Toán​

Ngừng Nhận Học Viên Tháng 7

Khóa học tháng 7 đã nhận đủ học viên, đăng ký của bạn sẽ được ghi nhận ở khóa tháng 8!